Combo (4 Khóa) Tự học và lập báo cáo tài chính bằng Excel4

Hotline : 090 488 6095

TỰ HỌC THÀNH THẠO CHỈ 30 PHÚT MỖI NGÀY

-40%

1.500.000đ

2.500...000đ

  • Bạn là sinh viên, học viên theo học đại học đang cần học tin học văn phòng chuyên về Excel một cách bài bản, ngắn gọn và thực tế.
  • Bạn mới ra trường là việc trong môi trường văn phòng công sở, có kiến thức nền tảng về Excel cơ bản nhưng lại không thể tối ưu nhanh thời gian làm việc hiệu quả hơn bình thường.
  • Bạn là nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên văn phòng, cần sử dụng Excel phục vụ công việc nhanh chóng và chính xác
  • Bạn là nhà quản lý, trưởng phòng nhưng kỹ năng sử dụng và làm việc với Excel lại không được tốt, tốn nhiều thời gian và công sức làm việc để có thể sắp xếp và quản lý công việc được hiệu quả.
  • Bạn muốn lập báo cáo tài chính nhưng không biết gì về các công cụ lập báo cáo

CHI TIẾT LỘ TRÌNH KHÓA HỌC

Khóa 4: Trở thành chuyên gia Excel qua hơn 100 chuyên đề
PHẦN 1 : TỔNG QUAN GIAO DIỆN EXCEL
Bài 1: Tổng quan giao diện excel
Bài 2: Tổng quan worksheet trong excel

PHẦN 2 : TÌM HIỂU CHỨC NĂNG TRONG TAB HOME
Bài 3: Thao tác cắt dán dữ liệu trong excel
Bài 4: Định dạng font chữ trong excel
Bài 5: Định dạng cân chỉnh trong excel
Bài 6: Định dạng number trong excel
Bài 7: Định dạng có điều kiện trong excel
Bài 8: Định dạng có điều kiện (p2) trong excel
Bài 9: Định dạng có điều kiện (p3) trong excel
Bài 10: Định dạng có điều kiện (p4) trong excel
Bài 11: Định dạng có điều kiện (p5) trong excel
Bài 12: Định dạng có điều kiện (p6) trong excel
Bài 13: Định dạng có điều kiện (p7) trong excel
Bài 14: Định dạng có điều kiện (p8) trong excel
Bài 15: Định dạng có điều kiện (p9) trong excel
Bài 16: Định dạng có điều kiện (p10) trong excel
Bài 17: Định dạng có điều kiện (p11) trong excel
Bài 18: Định dạng kiểu bảng trong excel
Bài 19: Định dạng kiểu bảng (p2) trong excel
Bài 20: Định dạng kiểu bảng (p3) trong excel
Bài 21: Định dạng cho ô trong excel
Bài 22: Chèn ô - dòng - cột trong excel
Bài 23: Xóa ô - dòng - cột trong excel
Bài 24: Thay đổi kích thước dòng - cột trong excel
Bài 25: Ẩn hiện dòng - cột trong excel

PHẦN 3 : CHỨC NĂNG TRONG TAB INSERT
Bài 26: Chèn hình ảnh vào trong excel
Bài 27: Định dạng cho hình ảnh trong excel
Bài 28: Định dạng cho hình ảnh (p2) trong excel
Bài 29: Định dạng cho hình ảnh (p3) trong excel
Bài 30: Định dạng cho hình ảnh (p4) trong excel
Bài 31: Chèn và định dạng shape trong excel
Bài 32: Chèn và định dạng shape (p2) trong excel
Bài 33: Chèn và định dạng cho smartArt trong excel
Bài 34: Thiết kế cho smarArt trong excel
Bài 35: Chèn biểu đồ trong excel
Bài 36: Giao diện cho biểu đồ trong excel
Bài 37: Chèn đồ thị ngắn parkline trong excel
Bài 38: Thay đổi thiết kế đồ thị parline trong excel
Bài 39: Thay đổi thiết kế đồ thị parline (p2) trong excel
Bài 40: Chèn liên kết hyperlink trong excel
Bài 41: Chèn textbox trong excel
Bài 42: Chèn ký hiệu trong excel
Bài 43: Chèn header - footer trong excel

PHẦN 4 : CÁC CHỨC NĂNG KHÁC TRONG EXCEL
Bài 44: Tìm hiểu chức năng tab window trong excel
Bài 45: Thiết lập trang Page Setup trong excel
Bài 46: Thiết lập trang Page Setup (p2) trong excel
Bài 47: Thiết lập trang Page Setup (p3) trong excel
Bài 48: Tạo ghi chú trong excel
Bài 49: Lọc dữ liệu trong excel
Bài 50: Sắp xếp dữ liệu trong excel

PHẦN 5 : HÀM XỬ LÝ CHUỐI VĂN BẢN
Bài 51: Hàm LEFT trong excel
Bài 52: Hàm RIGHT trong excel
Bài 53: Hàm MID trong excel
Bài 54: Hàm LEN + TRIM trong excel
Bài 55: Hàm UPPER + LOWER + PROPER
Bài 56: Hàm CONCATENATE trong excel
Bài 57: Hàm EXACT trong excel
Bài 58: Hàm FIND trong excel
Bài 59: Hàm REPLACE trong excel
Bài 60: Hàm REPT trong excel
Bài 61: Hàm SUBSTITUE trong excel

PHẦN 6 : HÀM TOÁN HỌC - HÀM THỐNG KÊ
Bài 62: Hàm ABS trong excel
Bài 63: Hàm MOD trong excel
Bài 64: Hàm POWER trong excel
Bài 65: Hàm SQRT trong excel
Bài 66: Hàm PRODUCT trong excel
Bài 67: Hàm INT trong excel
Bài 68: Hàm AVERAGE trong excel
Bài 69: Hàm MAX trong excel
Bài 70: Hàm MIN trong excel
Bài 71: Hàm LARGE trong excel
Bài 72: Hàm SMALL trong excel
Bài 73: Hàm SUM trong excel
Bài 74: Hàm SUMIF trong excel
Bài 75: Hàm SUMIFS trong excel
Bài 76: Hàm COUNT trong excel
Bài 77: Hàm COUNTA trong excel
Bài 78: Hàm COUNTBLANK trong excel
Bài 79: Hàm COUNTIF trong excel
Bài 80: Hàm COUNTIFS trong excel
Bài 81: Hàm RANK trong excel

PHẦN 7 : HÀM LOGIC
Bài 82: Hàm AND trong excel
Bài 83: Hàm OR trong excel
Bài 84: Hàm NOT trong excel
Bài 85: Hàm IF trong excel

PHẦN 8 : HÀM DÒ TÌM
Bài 86: Hàm VLOOKUP trong excel
Bài 87: Hàm HLOOKUP trong excel
Bài 88: Hàm VLOOKUP kết hợp left - right - if trong excel
Bài 89: Hàm MATCH trong excel

PHẦN 9 : HÀM XỬ LÝ THỜI GIAN
Bài 90: Hàm DATE trong excel
Bài 91: Hàm DAY - MONTH - YEAR trong excel
Bài 92: Hàm WEEKDAY trong excel
Bài 93: Hàm EDATE trong excel
Bài 94: Hàm EOMONTH trong excel
Bài 95: Hàm TODAY - NOW - HOUR - MINUTE - SECOND trong exce

PHẦN 10 : TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ HÀM TRONG EXCEL
Bài 96: Bài tập Hàm 1
Bài 97: Bài tập Hàm 2
Bài 98: Bài tập Hàm 3
Bài 99: Bài tập Hàm 4
Bài 100: Bài tập Hàm 5
Bài 101: Bài tập Hàm 6
Bài 102: Bài tập Hàm 7
Bài 103: Bài tập Hàm 8
Bài 104: Bài tập Hàm 9
Bài 105: Bài tập Hàm 10
Bài 106: Bài tập Hàm 11
Bài 107: Bài tập Hàm 12
Bài 108: Bài tập Hàm 13
Bài 109: Bài tập Hàm 14
Bài 110: Bài tập Hàm 15
Bài 111: Bài tập Hàm 16

Khóa 3: Các mẹo Excel cơ bản dành cho kế toán
PHẦN 1 : KIẾN THỨC CHUNG
Bài 1: Tạo biểu tượng phím tắt trên thanh công cụ
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng các phím tắt trên bàn phím
Bài 3: Đặt font chữ mặc định trong excel
Bài 4: Cố định các cột và dòng trong excel
Bài 5: Tạo lập vùng in riêng
Bài 6: Điều chỉnh kích thước trang in, vùng in
Bài 7: Thiết lập các công thức tính tự động mặc định
Bài 8: Tạo xóa bôi màu sheet
Bài 9: Ẩn hoặc hiện các sheet
Bài 10: Tạo mật khẩu bảo vệ cơ sở dữ liệu
Bài 11: Định dạng ngày tháng trong excel

PHẦN 2 : OFFICE EXCEL TRONG XỬ LÝ KẾ TOÁN
Bài 12: Chuyển dấu chấm thành dấu phẩy và ngược lại
Bài 13: Khử nhanh các dòng trống, dòng không có số liệu
Bài 14: Copy bảng biểu dữ nguyên định dạng
Bài 15: Tạo bảng lương link số liệu tự động từ bảng chấm công
Bài 16: Thiết lập bảng chấm công và thanh toán tiền lương
Bài 17: Dùng hàm để thuyết minh nhanh Báo cáo tài chính
Bài 18: Hướng dẫn tạo file hồ sơ quản lý tờ khai thuế GTGT
Bài 19: Từ sổ quản lý lao động tạo toàn bộ hợp đồng lao động
Bài 20: Hướng dẫn cộng riêng số liệu khi lọc filter
Bài 21: Định dạng toàn bộ bảng biểu sổ kế toán
Bài 22: Tạo lập các sổ cái tài khoản kế toán từ bảng kế chứng từ
Bài 23: Hướng dẫn tổng hợp thu nhập của nhân viên để quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Bài 24: Tạo bảng cân đối phát sinh tài khoản từ bảng kê chứng từ
Bài 25: Hướng dẫn copy link và copy bình thường

PHẦN 3 : OFFICE EXCEL TRONG SOÁT SỐ LIỆU KẾ TOÁN
Bài 26: Công thức phát hiện hàng tồn kho không luân chuyển
Bài 27: Dùng hàm tìm nhanh công nợ số dư lớn
Bài 28: Dùng hàm tìm công nợ nhỏ, công nợ lẻ
Bài 29: Kiểm tra nhanh hàng tồn kho có số dư âm
Bài 30: Dùng hàm kiểm tra nhanh thời gian và nguyên giá khoản chi phí trả trước vượt mức quy định
Bài 31: Hướng dẫn tạo đối ứng tài khoản kế toán
Bài 32: Hướng dẫn kiểm tra nhanh khoản chi trên hai mươi triệu

PHẦN 4 : OFFICE WORD TRONG KẾ TOÁN
Bài 33: Định dạng bảng biểu trong word
Bài 34: Đánh lại số trang trong word
Bài 35: Chèn ảnh và chỉnh sửa ảnh trong word
Bài 36: Tạo chữ ẩn, chữ chìm trong word
Bài 37: Tạo toàn bộ hợp đồng lao động
Bài 38: Hướng dẫn tạo toàn bộ biên bản đối chiếu công nợ
Bài 39: Hướng dẫn tạo toàn bộ giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Bài 40: Hướng dẫn tạo toàn bộ cam kết không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

PHẦN 5 : CHUYỂN ĐỔI PDF VỚI WORD HOẶC EXCEL
Bài 41: Chuyển file word hoặc excel sang PDF
Bài 42: Chuyển file PDF sang word

Khóa 2:Cách lập báo cáo tài chính trên Excel
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Bài 1: Tổng quan khóa học

PHẦN 2 : CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH
Bài 2: Thuế giá trị gia tăng
Bài 3: Sổ ngân hàng
Bài 4: Bảng lương - Bảng chấm công
Bài 5: Hợp đồng lao động
Bài 6: Hạch toán định khoản (phần 1)
Bài 7: Hạch toán định khoản (phần 2)
Bài 8: Định khoản tài khoản ngân hàng
Bài 9: Hạch toán chi phí
Bài 10: Lập bảng cân đối tài khoản (Bảng cân đối số phát sinh)
Bài 11: Làm sổ cái tài khoản
Bài 12: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 13: Thuế thu nhập cá nhân
Bài 14: Báo cáo tài chính
Bài 15: Thuyết minh báo cáo taì chính

PHẦN 3 : TỔNG KẾT KHÓA HỌC
Bài 16: Tổng kết khoá học

Khóa 1: Thành thạo bảng tính Excel 365 từ A - Z
PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ OFFICE 365
Bài 1: Lịch sử MS Office và sự khác biệt của Office 365
Bài 2: Giới thiệu chung về bộ phần mềm Office 365
Bài 3: Tạo tài khoản Microsoft miễn phí
Bài 4: giới thiệu một số dịch vụ đám mây Microsoft

PHẦN 2 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ CÁC THIẾT LẬP CƠ BẢN
Bài 5: Làm quen với phần mềm Excel 365
Bài 6: Thêm mới, mở và lưu trữ File Excel
Bài 7: Một số thao tác với Worksheets
Bài 8: Các thao tác với dữ liệu trong bảng tính
Bài 9: Thao tác với dòng, cột trong bảng tính
Bài 10: Lấy dữ liệu từ Internet vào Excel
Bài 11: Định dạng dữ liệu trong bảng tính
Bài 12: Định dạng, kẻ khung cho bảng tính

PHẦN 3 : CÔNG THỨC VÀ HÀM TRONG EXCEL
Bài 13: Tạo dãy số tự động cho bảng tính
Bài 14: Tách họ, tên đệm và tên trong bảng tính
Bài 15: Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối
Bài 16: Toán tử và logic trong Excel
Bài 17: Hàm AVERAGE và hàm PRODUCT
Bài 18: Hàm AVERAGEIF và hàm AVERAGEIFS
Bài 19: Hàm tính tổng SUM và hàm SUMIF
Bài 20: Hàm tính tổng nhiều điều kiện SUMIFS
Bài 21: Hàm tính tổng của tích SUMPRODUCT
Bài 22: Một số hàm xử lý thời gian trong Excel
Bài 23: Tính khoảng thời gian với hàm DATEDIF
Bài 24: Một số hàm xử lý văn bản trong Excel
Bài 25: Sử dụng hàm điều kiện IF
Bài 26: Sử dụng hàm IF lồng nhau
Bài 27: Kết hợp hàm IF, AND và OR
Bài 28: Sử dụng hàm IFS nhiều điều kiện
Bài 29: Hàm MIN, MAX và SMALL
Bài 30: Hàm COUNT, COUNTA và COUNTIF
Bài 31: Hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP
Bài 32: Bài tập về hàm VLOOKUP
Bài 33: Hàm INDEX và hàm MATCH
Bài 34: Kết hợp giữa hàm INDEX và hàm MATCH

PHẦN 4 : NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC VỚI EXCEL
Bài 35: Thủ thuật copy công thức trong Excel
Bài 36: Tạo ghi chú Notes trong Excel
Bài 37: Tạo bình luận Comments trong Excel
Bài 38: Làm việc với liên kết trong Excel
Bài 39: Tạo Menu liên kết giữa các Sheets
Bài 40: Chuyển dòng thành cột và ngược lại
Bài 41: Tách văn bản thành các cột khác nhau

PHẦN 5 : LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU VÀ MỘT SỐ THIẾT LẬP QUAN TRỌNG TRONG EXCEL
Bài 42: Lọc dữ liệu trong bảng tính với Filter
Bài 43: Sắp xếp dữ liệu trong bảng tính
Bài 44: Conditional formatting
Bài 45: Kiểm tra điều kiện nhập vào
Bài 46: Bào vệ ô trong bảng tính
Bài 47: Thiết lập và định dạng biểu đồ
Bài 48: Thiết lập in ấn bảng tính trong Excel


MUA NGAY

QUYỀN LỢI CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG UNICA

Học trực tuyến

mọi lúc, mọi nơi

Thanh toán 1 lần

học lại thoải mái

Hoàn tiền 7 ngày

nếu không hài lòng

Giao tận nhà

miễn phí toàn quốc

Bạn cần chúng tôi giúp đỡ?

Nếu cần hướng dẫn chi tiết về bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc học Online tại Unica, xin hãy thoải mái liên hệ chúng tôi.

LIÊN HỆ

Hỗ trợ khách hàng

090 - 488 - 6095

©2017 Allrights reserved LadiPage Vietnam

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 247 Cầu Giấy, Hà Nội - 25 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 090 488 6095

Email: cskh@unica.vn

Website: unica.vn

Chúng tôi rất vui khi được phục vụ các bác, cô chú, anh chị và các bạn ham học và có tinh thần tự học. Xin hãy góp ý cho chúng tôi những điều khiến mọi người chưa hài lòng, đó là những điều đáng quý nhất đối với Unica và các giảng viên.

Xin trân trọng cảm ơn.